POLSKA

Serwis gwarancyjny

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie oryginalne produkty firmy T3 Micro, Inc. zakupione u sprzedawców detalicznych, autoryzowanych przez firmę T3; gwarancja nie obejmuje produktów naprawianych ani serwisowanych przez podmioty inne niż przedstawiciele firmy T3. Oryginalne produkty firmy T3 posiadają unikalny numer seryjny. Należy poszukać srebrnej naklejki z numerem seryjnym firmy T3. Jeśli na produkcie nie ma srebrnej naklejki z numerem seryjnym firmy T3 lub jeśli ta naklejka jest w jakikolwiek sposób uszkodzona, nie należy kupować takiego produktu, a jeśli już został kupiony, należy go zwrócić, ponieważ może nie być oryginalny. Gwarancje mogą być udzielane wyłącznie w odniesieniu do oryginalnych produktów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w trakcie używania z konwerterem napięcia.

Aby złożyć roszczenie gwarancyjne z powodu wady produkcyjnej, prosimy o kontakt z firmą T3.

Zanim zostanie zainicjowany serwis gwarancyjny, firma T3 może zażądać od Państwa dowodu zakupu.

Jeśli mają Państwo pytania lub sprawy związane z naszym produktem T3 lub chcą Państwo złożyć roszczenie gwarancyjne, prosimy dzwonić pod nr telefonu +48 223074724 lub wysłać e-mail na adres pomoc_pl@t3micro.comZwroty

Jeśli chcesz zwrócić swój produkt T3, zapoznaj się z ogólnymi warunkami zakupu sprzedawcy w celu poznania szczegółów dot. zwrotu urządzenia.

 

Wskazówki dla użytkownika dotyczące produktu


Select your location