ImpressionPOLSKA

Serwis gwarancyjny

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie oryginalne produkty firmy T3 Micro, Inc. zakupione u sprzedawców detalicznych, autoryzowanych przez firmę T3; gwarancja nie obejmuje produktów naprawianych ani serwisowanych przez podmioty inne niż przedstawiciele firmy T3. Oryginalne produkty firmy T3 posiadają unikalny numer seryjny. Należy poszukać srebrnej naklejki z numerem seryjnym firmy T3. Jeśli na produkcie nie ma srebrnej naklejki z numerem seryjnym firmy T3 lub jeśli ta naklejka jest w jakikolwiek sposób uszkodzona, nie należy kupować takiego produktu, a jeśli już został kupiony, należy go zwrócić, ponieważ może nie być oryginalny. Gwarancje mogą być udzielane wyłącznie w odniesieniu do oryginalnych produktów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w trakcie używania z konwerterem napięcia.

Aby złożyć roszczenie gwarancyjne w związku z wadą produkcyjną, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt firmy T3.

Przed realizacją serwisu gwarancyjnego sprzedawca, od którego zakupiono produkt, może poprosić o przedstawienie dowodu zakupu.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących produktu firmy T3 prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 223074724 lub przez e-mail pomoc_pl@t3micro.com
Zwroty

Jeśli klient chce zwrócić zasilany elektrycznie produkt firmy T3 z powodu wady produkcyjnej lub problemów wynikłych w trakcie normalnej eksploatacji, powinien zapoznać się z zasadami i warunkami zwrotów sprzedawcy, u którego zakupił produkt.