SVERIGE

Garantiservice

Denna garanti gäller endast äkta produkter från T3 Micro, Inc. som köpts av T3 -godkända återförsäljare och täcker inte produkter som reparerats eller servats av någon annan än en representant från T3. Äkta T3-produkter har ett unikt serienummer. Kolla efter silvermärket med T3-serienumret. Om silvermärket med T3-serienumret saknas eller är skadat ska du inte köpa produkten. Om du har köpt en sådan produkt kan du returnera den och få en ersättning, eftersom produkten kanske inte är äkta. Garantier kan endast utfärdas för äkta produkter. Garantin täcker inte skador som uppstått på grund av användning av en spänningsomvandlare.

Vänligen kontakta T3 för att registrera en garantireklamation på grund av tillverkningsfel. Innan garantiservice genomförs kan T3 komma att be dig inkomma med ett inköpsbevis.

Om du har frågor kring din T3 produkt eller vill registrera ett garantikrav, vänligen ring oss på +46 852500193 eller skicka ett e-postmeddelande till support_se@t3micro.com.Retur

Om du vill returnera din produkt från T3, vänligen se återförsäljarens regler och villkor om köp för detaljer om hur du köper apparaten.

 

Produkternas användarhandböcker


Select your location