ImpressionSVERIGE

Garantiservice

Denna garanti gäller endast äkta produkter från T3 Micro, Inc. som köpts av T3 -godkända återförsäljare och täcker inte produkter som reparerats eller servats av någon annan än en representant från T3. Äkta T3-produkter har ett unikt serienummer. Kolla efter silvermärket med T3-serienumret. Om silvermärket med T3-serienumret saknas eller är skadat ska du inte köpa produkten. Om du har köpt en sådan produkt kan du returnera den och få en ersättning, eftersom produkten kanske inte är äkta. Garantier kan endast utfärdas för äkta produkter. Garantin täcker inte skador som uppstått på grund av användning av en spänningsomvandlare.

Om du vill lämna in ett garantikrav på grund av ett tillverkningsfel kontaktar du återförsäljaren som du köpte T3-produkten av. Innan garantiservice utförs kan återförsäljaren som du köpte produkten av be dig om ett inköpsbevis.

Om du har några frågor om eller problem med din T3-produkt ringer du +46 852500193 eller skickar ett e-postmeddelande till support_se@t3micro.com

Vänligen observera att kommunikation från kundtjänst och från support kommer att ske på engelska.Returerv

Information om returer av elektriska T3-produkter på grund av tillverkningsfel eller problem som uppstått genom normal användning hittar du i återförsäljarens villkoren.